Peter Rikhard Eriksson, fotograf

En utställning av Peter Rikhard Eriksson

Konstfotografier av Peter Rikhard Eriksson 

Presentation av Peter Rikhard och varukorg för att köpa Peter Rikhards bilder online finns längst ned på denna sida

Alla bilder på denna hemsida är skyddade av upphovsrättslagen

 

Paris, Frankrike. Från min utställning "Paysages Artificiels"

 

 

Frankrike

 

Guèthary, Frankrike

 

Paris, Frankrike.

 

Arles, Frankrike.

 

UK, från min utställning "Où les choses se reposent"

 

London, UK

 

Stockholm, Sweden

 

Paris-La Défense, Frankrike (1)

 

Paris-La Défense, Frankrike (2)

 

Paris-La Défense, Frankrike (3)

 

Grandcamp-Maisy, Frankrike (Från min utställining ”Rivages”)

 

Tyskland

 

Ytterö, Finland

 

Geilo, Norge

 

Geilo, Norge (från min utställning ”Ma Chambre d'Hôtel”)

 

Marly-le-Roi, Frankrike

 

Paris, Frankrike. Från min utställning "Paysages artificiels" (2)

 

Paris, Frankrike (1)

 

Paris, Frankrike (2)

 

Pouilly-sur-Loire, Frankrike (från min utställning ”Ma Chambre d'Hôtel”)

 

Skagerrak

 

Skagerrak, Sverige (från min utställning ”Oú les choses se réposent”)

 

Humppila, Finland

 

Toledo, Spanien

 

Finland (2)

 

Högsåra, Finland

 

Göteborg, Sverige

 

Arizona, USA

 

Norwegian airlines

 

 

 

Presentation Peter Rikhard Eriksson

 

Peter upptäckte framkallningstekniken för svartvitt fotografering i sin tidiga tonårstid på gymnasiet under kemi lektionerna.

Peter var alltid angelägen om att dokumentera minnen och berätta historier och fann att fotografering var det perfekta verktyget, som kombinerade berättandet med visuell estetik. Peter identifierar sig idag som en "Visuell Berättare". Varje foto fungerar som en startpunkt för åskådaren att skapa berättelsen.

Detta berättande fördelas till en visuell tolkning av världen som grovt kan uppdelas i följande kategorier: Utrymmen, Grafik, Porträtt, Roadtrips, Urban, Gata, Arkitektur, URBEX och Landskap.

Peter har gjort både kollektiva fotoutställningar såväl som personliga.

 

Foto hemsida (Peter har begränsat antalet foton till max ett dussin per kategori och de förnyas varje kvartal): 

https://peterrikhard.myportfolio.com

 

Utställnings hemsida (uppdateras allt efter nya utställningar): 

https://peterrikhard.myportfolio.com/

work

 

Förfrågningar

peter.rikhard@gmail.com

 

 

Peter Rikhard Eriksson, Amateur Photographer.

Peter discovered the black and white photography development technique in his early teenage period at high school in the chemistry classes.

Always keen to document memories and to relate stories, Peter found photography to be the ideal tool, combining the story telling with visual aesthetic. Peter identifies himself today as a “Visual Storyteller”. Each photo serves as an ignition for the spectator to create the story.

This storytelling divides into a visual interpretation of the world which coarsely can be divided into Spaces, Graphics, Portrait, Road Trips, Urban, Street, Architecture, URBEX and Landscape.

Peter has made both collective photo exhibitions as well as personal ones.

 

Photo Website (Peter has limited the number of photos to a maximum of a dozen per category and they are renewed every quarter): 

https://peterrikhard.myportfolio.com

 

Expo Website: (updated according to new exhibitions): 

https://peterrikhard.myportfolio.com/

work

 

Questions & enquiriespeter.rikhard@gmail.com

 

Peter Rikhard

 

 

 

Här kan ni beställa Peter Rikhards bilder online. Skriv in bildens namn i meddelande. Vi svarar er snarast med ett förmånligt pris och leveranstid 


(Lämna tom)