Sindre Magnusson. Fotoutställning

Sagt av Sindre Magnusson: 

Jag arbetar med fotografi på heltid, i egen firma. Mitt fotografi karaktäriseras av experimentell estetisk- och konstnärlig utforskning. Jag är helt självlärd – förmågan att skanna av visuellt intressanta perspektiv med ögat och kameran ligger i DNA! Jag fotograferar alla typer av objekt – ofta i naturen, ofta i kulturarvet, ofta i förfallet och ofta i det glömda. När det kommer till människor är inslaget av performance starkt. Med en kombination av ramberättelse och mycket spontanitet lockar jag fram nya dimensioner. Det funkar!

Exempel på aktuella uppdrag: Tillsammans med tre andra fotografer tolkas fyra platser kring Håverud i Dalsland (Dalslands museum), bilderna används i utomhusinstallation. Under senhösten levererar jag bilder som kan skapa nyfikenhet, gissningar och berättande hos barn på Sahlgrenska barnsjukhuset i Göteborg. 27-30 september hade jag offentlig visning av fotokonst i Tomtens kalkbrott – Falköping. Foto visades på natten, dels på 1-1,5 meter stora glas (vilka belystes bakifrån) och dels stora projektioner direkt på kalbrottets lodräta vägg. Tema var lysande svamp och spökvarelser. Detta gav blodad tand och jag kommer att fortsätta med att utforska förnyelse av metodik för att visa fotokonst. Jag åtar mig de flesta typer av uppdrag när det kommer till tillämpning. Däremot måste det finnas möjligheter till estetisk- och konstnärlig utforskning – inom ramen för uppdraget – för att jag ska ge det prioritet.

Back to frontpage              

 

Nedan finns kontaktuppgifter till Sindre, men först ett antal av Sindres fascinerande fotografier.                  

 Alla bilder på denna hemsida är skyddade av upphovsrättslagen

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

Photo: ©Sindre Magnusson 

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

  Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

  Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©SindreArt

 

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©SindreArt

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

Photo: ©SindreArt 

 

 

 

 

 Photo: ©SindreArt

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©SindreArt

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

  

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

  Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

 

 

 Photo: ©Sindre Magnusson

 

E-postadress till Sindre Magnusson: zindres@live.se

 

För kontakt med Sindre går det också att använda kontaktformuläret


(Lämna tom)